มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังกันเสียงเลื่อนได้ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ@กรุงเทพมหานคร ผลงานผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ห้องประชุม และห้องฝึกอบรม