ผนังกั้นห้องประชุม
@Finn Operable wall.

finn Operable wall logo

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย ติดตั้ง ผนังกั้นห้องประชุม ผนังกั้นห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา สำหรับโรงแรม

เพื่อจัดแบ่งห้องประชุมจัดเลี้ยงภายในโรงแรม ให้ใช้พื้นที่ใด้คุ้มค่า และเหมาะสม เช่น ปกติจะใช้ประโยชน์ได้ห้องเดียว แต่ด้วย ผนังกันเสียงเคลื่อนที่ได้ สำหรับโรงแรมนั้น ได้ออกแบบให้บานผนัง สามารถเคลื่อนที่ ปรับเปลื่ยน ไปแบ่งกั้นห้องใด้เป็น 2 ห้อง 3 ห้อง หรือมากกว่านั้นตามขนาดของพื้นที่ และความต้องการของโรงแรม

และด้วยนวัตกรรม การออกแบบและผลิต จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงมีคุณสมบัติสามารถกันเสียงได้ จึงทำให้ระหว่างห้องที่ปิดกั้น เสียงจึงไม่ตีกัน

 

บริษัท ฟินน์ เดคคอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่สำนักงาน :
4/1452 เสรีไทย57 คลองกุ่ม, บึงกุ่ม, กรุงเทพมหานคร 10240 , ประเทศไทย
โทรศัพท์ :
02 379 7309
โทรสาร :
02 379 7310
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
08 1123 9029
อีเมล :
info@finndecor.com
เว็บไซต์ :
www.finndecor.co.th

Wall.Guru_facebook

Line : @finn

Line Finn @finn